We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Mozaïek Plus

Mozaïek Plus gaat geïntegreerd digitaal het M-decreet tegemoet

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en daarom ook niet meer uit ons onderwijs.
In onze school zijn we ervan overtuigd dat dit een meerwaarde is, zelfs een noodzaak om onze leerlingen voor te bereiden,  maar vooral om leerstof nog toegankelijker te maken op maat voor elk kind met zijn talenten.
Naast de gekende klashoek met pc's drong zich een nieuwe aanpak op voor ICT die breder toegepast kon worden.
Vandaar dat we hebben geïnvesteerd in I-pads die vanaf nu een actief onderdeel gaan vormen in ons dagelijks onderwijs.
Op dinsdag 10 maart kreeg het voltallige personeel een uitgebreide basisopleiding om deze moderne technologie
zoveel mogelijk te integreren in het lesgebeuren.

Met allerlei veranderingen op til binnen het onderwijslandschap naar aanleiding van het M-decreet,
staat onze school op een scharniermoment.

Na ruim tien jaar ervaring met een geïntegreerde auti-werking en GON-begeleidingen voor leerlingen met autisme (ASS) of leerproblemen,
zullen we vanaf september ook een structuurklas inrichten voor leerlingen met ASS (het nieuwe type 9).
We kijken ernaar uit om deze nieuwe technologie met I-pads ook aan te wenden om leerlingen, met nood aan een individueel traject,
nog beter te kunnen ondersteunen in hun leerproces.

Als school blijven we streven naar professionalisering en integratie waar mogelijk, en dit hand in hand
met de allernieuwste digitale mogelijkheden.
Elke leerling die aan ons wordt toevertrouwd, moet immers de maximale mogelijkheden aangeboden
krijgen voor het verwerven van nieuwe vaardigheden.

Daar gaan we voor!!

201503 bijscholingIPAD    201503 bijscholingIPAD2