We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

GON

GON
geïntegreerd onderwijs

Wat is GON?

Het Geïntegreerd Onderwijs is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Het biedt kinderen en jongeren met leermoeilijkheden of een autismespectrumstoornis kansen om het gewone onderwijs te volgen. School, leerling en ouders krijgen extra ondersteuning en begeleiding door een gespecialiseerd teamlid uit het buitengewoon onderwijs. De begeleiding op maat van de leerling wordt beschreven in het handelingsplan.

Hoe vraag je GON-begeleiding aan?

Om een aanvraag voor GON-begeleiding te starten, neemt u contact op met het CLB van de school van uw kind. Een CLB-medewerker zorgt voor een gemotiveerd verslag. De GON-school organiseert een startvergadering met de volgende partijen:

>de ouders en/of de leerling
>de gastschool
>de CLB-verantwoordelijke
>de dienstverlenende school ( Mozaïek  Plus)

1.GON type basisaanbod
1.1 voor wie?

Normaal- en hoogbegaafde leerlingen met ernstige leermoeilijkheden die, nadat ze minstens 9 maanden voltijds de lessen hebben gevolgd in het BuO type basisaanbod, advies krijgen om over te stappen naar het gewoon onderwijs.

1.2 evaluatie van de GON-begeleiding

GON in het type basisaanbod is  beperkt tot 1 schooljaar.
Tijdens de evaluatievergaderingen in de loop van het schooljaar wordt besproken hoe de begeleiding geoptimaliseerd kan worden.

2.GON ASS ( type 9)
2.1 voor wie?

Normaal en hoogbegaafde leerlingen met een diagnose ASS, gesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team.
>kleuteronderwijs: alle jaren
>lager onderwijs: 2 jaar
>secundair onderwijs: 2 jaar
>hoger ( niet universitair) onderwijs: 2 jaar

2.2 welke ondersteuning?

Leerling:
>structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden
>socio-emotioneel
>communicatie
>organisatie en planningsvaardigheden
>psycho-educatie


Schoolteam en leerkrachten:
>wederzijds informeren
>advies en tips voor de klas- en schoolwerking
>evaluaties: GON-overleg, klassenraad, multidisciplinair overleg

Ouders:
>uitwisselen van informatie om de begeleiding te optimaliseren
>GON-overleg met de betrokken partijen

2.3 evaluatie van de GON-begeleiding

Tijdens de evaluatievergaderingen wordt besproken of de begeleiding nog steeds een meerwaarde biedt voor de leerling met ASS. De beslissingsmogelijkheden zijn:
>verlenging: de leerling met ASS krijgt volgend jaar opnieuw GON-begeleiding
>uitstel: de leerling neemt de begeleiding later weer op
>stop: de leerling heeft geen recht meer op GON-begeleiding
>indien de jaren opgebruikt zijn, kan er in beperkte mate
  opvolgingsbegeleiding aangevraagd worden
>doorverwijzing naar het BuO indien de integratie in het gewone onderwijs niet langer een meerwaarde is voor de leerling.

Contact en info

GON-coördinatoren
Annick Grosjean
Marleen Bemelmans

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.mozaiekplus.be