We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Type basisaanbod

TYPE BASISAANBOD  
uw kind , een gedeelde zorg

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van leermoeilijkheden is er nood aan ‘bijzondere zorg’.

Samen met u, het CLB en ons multidisciplinair team bieden wij uw kind optimale leerkansen, vanuit zijn/haar talenten en specifieke onderwijsbehoeften.

Gedurende 2 schooljaren leggen we samen een individueel traject af. De kansen om succesvol terug te keren naar het gewoon onderwijs proberen we zo groot mogelijk te maken. Daarom zetten we in op 2 fronten: enerzijds zijn we ervan overtuigd dat zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale vaardigheden van groot belang zijn, anderzijds leggen we een stevige basis voor rekenen, probleemoplossend denken, taal en taalvaardigheid. Ook aan ‘leren leren’ besteden we veel aandacht. Nieuwe, aangepaste onderwijsvormen en methoden dragen hiertoe bij.

Vanzelfsprekend staan welbevinden en de individuele leermogelijkheden op elk moment voorop. Uw kind ontplooit zich in een veilige leeromgeving op zijn/haar maat.

Na 2 schooljaren bekijken we samen of uw kind, mits aanpassingen en ondersteuning door het team, terug kan keren naar het gewoon onderwijs. Indien de ouders, de school en het CLB dit geen haalbare kaart vinden, bepalen we samen het vervolgtraject. Daarbij staan welbevinden en groei centraal, nu en in de toekomst.