Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij Knooppunt Genk-Maasland

Binnen het ondersteuningsnetwerk werken ondersteuners die verbonden zijn aan het Buitengewoon Onderwijs. We ondersteunen scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs. Hiervoor gaan we aan de slag met zowel de leerling, de leerkrachten, het team en de school. Zo kunnen we onze expertise delen met de leerkrachten en het team.

Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners: de ouders, de school, het CLB, pedagogische begeleidingsdienst,…waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

De ondersteuning wordt aangevraagd na een traject met de school, het CLB en de ouders van de leerling.

Contact: zorgloket.genkmaasland@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

Coördinatie Annick Grosjean en Marleen Bemelmans

Tel: 089/76 12 08