PRAKTISCHE INFO

Busregeling

Alle leerlingen die binnen het gebied van onze school wonen, hebben recht op gratis leerlingenvervoer. In de coronatijd dragen alle leerlingen een mondmasker.

Buitenschoolse opvang

De leerlingen kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ’t huis.
https://www.maasmechelen.be/dienst/3533/buitenschoolse-kinderopvang-t-huis

Schoolrekening

Beste ouders,

De school werkt met een schoolrekening voor uw kind. Alle betalingen gebeuren
met een voorschot via de schoolrekening. Wat houdt dit in?

 • 40 euro storten per leerling.
 • Voor alle verplichte activiteiten (zoals zwemmen, schouwburg, schoolreis,…)
  gebeurt de afname automatisch, als uw kind deelneemt aan de activiteit.
 • Bij de klasleerkracht kan u een formulier verkrijgen dat u invult als u een
  turnbloesje,… wil kopen.
 • Na ieder trimester ontvangt u een overzicht. Indien er minder dan 20 euro op
  de rekening staat vragen we u om een nieuw voorschot te storten.
 • Een tussentijds overzicht kan u opvragen via E-mail naar:
  ramakersi@mozaiekmm.be
 • Op het einde van het schooljaar wordt een eindafrekening gemaakt. Indien er
  niet voldoende op de rekening staat, vragen we u om bij te storten. Het geld
  dat over is, wordt mee overgenomen naar het volgende schooljaar.
  Leerlingen die de school verlaten, krijgen het resterende bedrag teruggestort.

Gegevens voor storting:
IBAN: BE49 4546 0806 4171

BIC: KREDBEBB
Katholiek Basisonderwijs Maasmechelen
met mededeling:
schoolrekening + KLAS + voor- en achternaam
na de eerste maal: GESTRUCTUREERDE MEDEDELING gebruiken a.u.b.

Blijven eten op school

Alle kinderen die dit wensen kunnen blijven eten op school. De leerlingen van de structuurklassen en de instapklas eten in een aparte ruimte. We beschikken over een aparte speelweide waar leerlingen die te veel last hebben van de drukte, kunnen spelen.

Schooluren

Voormiddag:

8.45u. – 10.25u.

10.25u. -10.40u. (speeltijd)

10.40u. – 12.20u.

Namiddag:

13.20u. – 15.00 u. 

Vrije dagen 2022-2023

· Hervatting van de lessen: donderdag 1 september 2022

· Herfstvakantie: van maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022

· Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

· Vrijdag 23 december 2022: de school eindigt om 15u00

· Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

· Krokusvakantie: van maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023

· Paasvakantie: van maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2023

· Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023

· Facultatieve vrije halve dag: woensdag 17 mei 2023

· Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023

· Brugdag: vrijdag 19 mei 2023

· Pinkstermaandag: 29 mei 2023

· Facultatieve vrije dag: dinsdag 30 mei 2023

· Facultatieve halve vrije dag: woensdag 31 mei 2023

· Laatste schooldag vrijdag 30 juni 2023: de school eindigt om 12u20

· Zomervakantie: van zondag 1 juli tot donderdag 31 augustus 2023

 

Pedagogische studiedagen:

Woensdag 21 september 2022

Vrijdag 31 maart 2023