Type 9

Voor kinderen met ASS

Vanaf schooljaar 2015-2018 werd er in het buitengewoon basisonderwijs type 9 ingericht. Dit type is bedoeld voor kinderen bij wie na uitgebreid multidisciplinair onderzoek, onder meer door de psychiater, één van de volgende problemen wordt vastgesteld.

 • autismespectrum stoornis
 • een  pervasieve ontwikkelingsstoornis

In Mozaïek Plus bieden we verschillende vormen van ondersteuning aan voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). We bepalen voor elk kind wat voor hem/haar de beste opleiding is. Biedt het klassikale lesgebeuren voldoende structuur en duidelijkheid, dan integreren we het kind in een gewone klas (type basisaanbod)

 • specifieke aandacht voor de ASS-aanpak
 • bijkomende ondersteuning van kinesitherapie, logopedie of sociale vaardigheden, indien nodig
 • regelmatig overleg met ouders

Wanneer deze geïntegreerde werking voor de leerling te complex is of voor te veel overprikkeling zorgt, dan passen we de leeromgeving aan. Dat kan in een structuurklas waar de leerling een meer doorgedreven en individuele begeleiding krijgt.

De structuurklas biedt voor deze leerlingen een meerwaarde door:

 • het leren zelfstandig functioneren in het dagdagelijkse leven
 • concrete communicatie eventueel met visuele ondersteuning
 • sobere klasruimte
 • aparte, prikkelarme werkhoeken voor individuele oefen- en/of werkmomenten
 • gebruik van daglijnen, weekschema’s, voorbereiding van activiteiten
 • voorbereiden, visualiseren en bespreken van speciale momenten, vb. speeltijd, turnles, refter, uitstappen…
 • aanpak op maat van de leerling, vb. taal en rekenen volgens het eigen niveau
 • aandacht voor sociale vaardigheden, vb. leren om oplossingsgericht te denken over sociale situaties
 • aandacht voor de emotionele ontwikkeling en het algemeen welbevinden
 • intensieve samenwerking met alle betrokkenen: ouders, leerkrachten, logopedisten en kinesisten…