Type basisaanbod

Uw kind, onze gedeelde zorg

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van leermoeilijkheden is er nood aan ‘bijzondere zorg’. Samen met u, het CLB en ons multidisciplinair team bieden wij uw kind optimale leerkansen, vanuit zijn/haar talenten en specifieke onderwijsbehoeften.

Instapklas

Kinderen die de overstap naar het 1ste leerjaar te moeilijk vinden, kunnen naar de INSTAPKLAS (ISK). In een kleine groep leren de kinderen zich concentreren, een taakje afwerken en het begin van lezen, schrijven en rekenen.

kleine groep, aanpak op maat

herhalen van de leerstof van de kleuterklas

multidisciplinaire begeleiding (logopedie, kinesitherapie)

zelfstandigheid

voorbereidende leerstof voor het leren lezen en rekenen

leren schrijven

aandacht en concentratie richten en uitbreiden

intensief contact met ouders

Basisaanbod

Matig- en normaal begaafde leerlingen met één of meer problemen volgen lessen in de klassen ‘Basisaanbod’.

  • onderwijs op maat voor taal en wiskunde
  • aangepaste onderwijsvormen en leermateriaal
  • inzetten op vertrouwen, weerbaarheid, sociale vaardigheden
  • multidisciplinaire werking: kiné en/of logo indien nodig
  • kleinere klasgroepen
  • op regelmatige basis contact met ouders
  • mogelijkheid tot A-attest en B-attest