PRAKTISCHE INFO

Busregeling

Alle leerlingen die binnen het gebied van onze school wonen, hebben recht op gratis leerlingenvervoer. In de coronatijd dragen alle leerlingen een mondmasker.

Buitenschoolse opvang

De leerlingen kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ’t huis.
https://www.maasmechelen.be/dienst/3533/buitenschoolse-kinderopvang-t-huis

Schoolrekening

Beste ouders,

De school werkt met een schoolrekening voor uw kind. Alle betalingen gebeuren
met een voorschot via de schoolrekening. Wat houdt dit in?

 • 40 euro storten per leerling.
 • Voor alle verplichte activiteiten (zoals zwemmen, schouwburg, schoolreis,…)
  gebeurt de afname automatisch, als uw kind deelneemt aan de activiteit.
 • Bij de klasleerkracht kan u een formulier verkrijgen dat u invult als u een
  turnbloesje,… wil kopen.
 • Na ieder trimester ontvangt u een overzicht. Indien er minder dan 20 euro op
  de rekening staat vragen we u om een nieuw voorschot te storten.
 • Een tussentijds overzicht kan u opvragen via E-mail naar:
  ramakersi@mozaiekmm.be
 • Op het einde van het schooljaar wordt een eindafrekening gemaakt. Indien er
  niet voldoende op de rekening staat, vragen we u om bij te storten. Het geld
  dat over is, wordt mee overgenomen naar het volgende schooljaar.
  Leerlingen die de school verlaten, krijgen het resterende bedrag teruggestort.

Gegevens voor storting:
IBAN: BE49 4546 0806 4171

BIC: KREDBEBB
Katholiek Basisonderwijs Maasmechelen
met mededeling:
schoolrekening + KLAS + voor- en achternaam
na de eerste maal: GESTRUCTUREERDE MEDEDELING gebruiken a.u.b.

Blijven eten op school

Alle kinderen die dit wensen kunnen blijven eten op school. De leerlingen van de structuurklassen en de instapklas eten in een aparte ruimte. We beschikken over een aparte speelweide waar leerlingen die te veel last hebben van de drukte, kunnen spelen.

Schooluren

Voormiddag:

8.45u. – 10.25u.

10.25u. -10.40u. (speeltijd)

10.40u. – 12.20u.

Namiddag:

13.20u. – 15.00 u. 

Vrije dagen 2021-2022

 • Hervatting van de lessen: woensdag 1 september 2021
 • Herfstvakantie: van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 2021
 • Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
 • Vrijdag 24 december 2021: de school eindigt om 12u20
 • Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022
 • Krokusvakantie: van maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart 2022
 • Paasvakantie: van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 2022
 • Facultatieve vrije halve dag: woensdag 25 mei 2022
 • Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022
 • Brugdag: vrijdag 27 mei 2022
 • Pinkstermaandag: 6 juni 2022
 • Facultatieve vrije dag: dinsdag 7 juni 2022
 • Facultatieve halve vrije dag: woensdag 8 juni 2022
 • Laatste schooldag donderdag 30 juni 2022: de school eindigt om 12u20
 • Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot woensdag 31 augustus 2022

Pedagogische studiedagen:

 • Dinsdag 21 september 2021
 • Woensdag 4 mei 2022